Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Saunaseiklus OÜ (registrikood 16328607) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. Saunaseiklus OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Saunaseiklus OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Saunaseiklus OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Saunaseiklus OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Saunaseiklus OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@saunaseiklus.ee

Saunaseiklus OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Saunaseiklus OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Saunaseiklus OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel. Andmesubjektil on Saunaseiklus OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel: õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse; õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged; õigus nõuda isikuandmete kustutamist; õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist; õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele; õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta; õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
Uuendatud 09. september 2021

Saunaseiklus OÜ